2P3U
5J7C
8M8Y
9WAA
ACAE
AFAI
AKAM
APGAQ
ARAS
ATAV
AYAZ
B7BA
BDBI
BLBR
BWCA/ZH
CICM
CXCZ
D7DL
DZEF
EKET
EYFB
FIFJ
FMFV
G3GA
GFGS
HAHR
HUHX
HYIR
J2JJ
JLKA
KBKC
KEKL
KMKQ
KULA
LHLO
LWLX
LYMA
MDMF
MHMK
MSMU
MXNH
NXNZ
OAOK
OMOS
OUOZ
P9PG
PRPS
PXQD
QFQH
QRQV
RARG
RJS2
S7SA
SBSC
SKSN
SQSU
TATG
TKTN
TPTR
UAUB
ULUM
UOUS
UXVN
VSVV
W5WY
XFXJ
YKYO
Z2Z8
CAESARS


HOME > 항공사뉴스 > 리스트
피지항공
현재페이지 : 1, 총 페이지수: 1, 총 게시물 : 12
번호 항공사 구분  제  목 작성일 첨부파일
12 FJ 공지..   항공사명 변경 안내 2013-07-03   fiji airways launch release(1).pdf?(?)
11 FJ 요금..   [FJ] ICN-NAN 특별운임 (NSPCLH1) 2013-06-03   nspclh1_2013.docx?(?)
10 FJ 요금..   [FJ] ICN-NAN 특별운임 2013-04-12   tbulaf15_2013.docx?(?)
9 FJ 요금..   FJ 구간 특별운임 (2013년 4월 ~ 2014년 3월) 2013-03-11   fj sector fare_2013_14.docx?(?)
8 FJ 요금..   FJ 구간 특별운임 2013-02-27   fj sector fare_2012_13.docx?(?)
7 FJ 요금..   ICN-NAN 특별운임안내 2013-02-27   tbulaf14_2013.docx?(?)
6 FJ 요금..   [★특가★] 인천-난디 특별요금 연장 2012-08-14   [fj]인천-난디 특별요금(연장)(2).doc?(?)
5 FJ 공지..   [공지] BSP 관련 문의 2012-07-06  
4 FJ 공지..   인천-난디 왕복 특별요금 2012-06-04   [fj]인천-난디 특별요금(5).doc?(?)
3 FJ 요금..   인천-난디 왕복 특별요금 2012-06-04   [fj]인천-난디 특별요금(4).doc?(?)
2 FJ 예약..   모두 기뻐해 주십시오! 홍콩 난디 구간 12월 3일부터 취항합니... 2009-11-17   홍콩 난디 취항 요금(2).docx?(?)
1 FJ 예약..   2009년 3월 31일부터 동경 -난디 구간이 단항됩니다 2009-07-15  
이전페이지 1  다음페이지

검색          

 

   Copyright ⓒ 1999-2019 Worldspan Korea. All Rights Reserved.
  서울시 종로구 종로5길 13 (청진동,삼공빌딩) 601호 (우)03157
   TEL : 02-3210-2350  / FAX : 02-3210-4442