2P3U
5J7C
8M8Y
9WAA
ACAE
AFAI
AKAM
APGAQ
ARAS
ATAV
AYAZ
B7BA
BDBI
BLBR
BWCA/ZH
CICM
CXCZ
D7DL
DZEF
EKET
EYFB
FIFJ
FMFV
G3GA
GFGS
HAHR
HUHX
HYIR
J2JJ
JLKA
KBKC
KEKL
KMKQ
KULA
LHLO
LWLX
LYMA
MDMF
MHMK
MSMU
MXNH
NXNZ
OAOK
OMOS
OUOZ
P9PG
PRPS
PXQD
QFQH
QRQV
RARG
RJS2
S7SA
SBSC
SKSN
SQSU
TATG
TKTN
TPTR
UAUB
ULUM
UOUS
UXVN
VSVV
W5WY
XFXJ
YKYO
Z2Z8
CAESARS


HOME > 항공사뉴스 > 리스트
비엠아이 항공
다음페이지 현재페이지 : 1, 총 페이지수: 2, 총 게시물 : 48
번호 항공사 구분  제  목 작성일 첨부파일
48 BD 공지..   2012년 7월 5일 이후 BMI항공 한국내 업무종료 공지 2012-06-29   letter to travel trade type 2 - withdrawal of 236       ticketing authority (v1).doc?(?)
47 BD 공지..   <중요 > 6월 30일부로 BD 업무종료 2012-05-31  
46 BD 공지..   BD 4월 5일~9일 발권 불가 공지 2012-04-03  
45 BD 공지..   2월22일 사무실 이전에 따른 근무시간 안내 2012-02-22  
44 BD 공지..   BD 1월 20일 근무시간 안내 2012-01-20  
43 BD 공지..   BD 8월 29일/30일 발권 불가 공지 2011-08-26  
42 BD 공지..   BD 6월 20일 발권불가 공지 2011-06-17  
41 BD 공지..   BMI 4월 21일,22일 발권 불가 공지 2011-04-20  
40 BD 공지..   BD 세금계산서 작성시 필요정보 2011-03-08  
39 BD 공지..   BD STOCK ATR발권 가능 2011-01-27  
38 BD 공지..   BD 본사 12월 휴무일 안내 2010-12-24  
37 BD 공지..   BD STOCK ATR발권 불가 안내 2010-12-20  
36 BD 공지..   11월 16일, 29일 발권 불가일 공지 2010-11-15  
35 BD 공지..   bmi 11월 1일 발권 불가일 공지 2010-10-27  
34 BD 공지..   bmi 9월 10일 발권 불가일 공지 2010-09-09  
33 BD 공지..   8월 30일- 발권 불가일 공지 2010-08-26  
32 BD 공지..   bmi운임 공지 2010-08-03  
31 BD 공지..   bmi항공 연락처 변경 공지 2010-06-16  
30 BD 공지..   5월 발권불가일을 알려드립니다. 2010-04-30  
29 BD 공지..   04월09일 발권불가일임을 알려드립니다. 2010-04-08  
28 BD 공지..   <급공지 >4월 발권불가일 알려드립니다. 2010-04-01  
27 BD 공지..   2010년 3월의 bmi 환율을 알려드립니다. 2010-03-03  
26 BD 공지..   2010년 2월 bmi항공 공시 환율안내입니다. 2010-02-05  
25 BD 요금..   2010년 1월 bmi 공시환율 안내입니다. 2010-01-05  
24 BD 요금..   <급공지 > LHR-BRU-LHR 구간운항중지예정 2009-12-09  
이전페이지 1 | 2  다음페이지

검색          

 

   Copyright ⓒ 1999-2019 Worldspan Korea. All Rights Reserved.
  서울시 종로구 종로5길 13 (청진동,삼공빌딩) 601호 (우)03157
   TEL : 02-3210-2350  / FAX : 02-3210-4442