2P3U
5J7C
8M8Y
9WAA
ACAE
AFAI
AKAM
APGAQ
ARAS
ATAV
AYAZ
B7BA
BDBI
BLBR
BWCA/ZH
CICM
CXCZ
D7DL
DZEF
EKET
EYFB
FIFJ
FMFV
G3GA
GFGS
HAHR
HUHX
HYIR
J2JJ
JLKA
KBKC
KEKL
KMKQ
KULA
LHLO
LWLX
LYMA
MDMF
MHMK
MSMU
MXNH
NXNZ
OAOK
OMOS
OUOZ
P9PG
PRPS
PXQD
QFQH
QRQV
RARG
RJS2
S7SA
SBSC
SKSN
SQSU
TATG
TKTN
TPTR
UAUB
ULUM
UOUS
UXVN
VSVV
W5WY
XFXJ
YKYO
Z2Z8
CAESARS


HOME > 항공사뉴스 > 리스트
에어아시아 - 홈페이지 바로가기
현재페이지 : 1, 총 페이지수: 1, 총 게시물 : 4
번호 항공사 구분  제  목 작성일 첨부파일
11306 AK 요금..   AirAsia D7, XJ, Z2 인천, 부산 발 정규요금표_0... 2015-09-02   AirAsia X D7 인천, 부산 발 정규요금표_0901_1.xls?Thai AirAsia X XJ 인천발 정규요금표_0901_1.xls?AirAsia Zest Z2 인천, 부산 발 정규요금표_0901_1.xls?(172032?167936?35840?)
11305 AK 요금..   에어아시아 BSP 등록 필요서류 재공지 2015-09-02   (Sample)Execution page, Schedule_1.pdf?Distribution+Agreement+(공급계약서)+-+AAX+-+v16012013.pdf?AAX Contract Checklist Form.doc?AAX Contract Checklist Form, NewSkies Organization ID Request Form_Sample.doc?NewSkies Organization ID Request Form V1.0 (for non-ATSC).docx?(711296?302829?346624?276992?58920?)
10533 AK 일반..   에어아시아 BSP 등록 안내 공지 2015-03-26   Distribution Agreement (공급계약서) - AAX - v16012013.pdf?Registration Form  Checklist.xls?(Sample)Execution page.png?(Sample)Schedule_1.png?(Sample)Registration Form,Checklist.xls?(302829?92160?188772?205121?93184?)
10532 AK 요금..   AirAsia - ICN, PUS 발 직항노선별 정규요금표 2015-03-26   AirAsia X D7 인천, 부산 발 정규요금표.xls?Thai AirAsia X XJ 인천발 정규요금표.xls?AirAsia Zest Z2 인천, 부산 발 정규요금표.xls?(171008?167424?37888?)
이전페이지 1  다음페이지

검색          

 

   Copyright ⓒ 1999-2019 Worldspan Korea. All Rights Reserved.
  서울시 종로구 종로5길 13 (청진동,삼공빌딩) 601호 (우)03157
   TEL : 02-3210-2350  / FAX : 02-3210-4442